Curriculum

Uit de schoolkrant

Zij dienen daartoe een dossier in met hun motivatie en hun curriculum vitae.

It Cursustest Zij dienen daartoe een dossier in met hun motivatie en hun curriculum vitae. Simulink is volledig gegroeid en vergroeid met Matlab. Het artikel concludeert dat het wellicht een goede remedie is om metaforen te gebruiken uit de echte wereld, zoals bijvoorbeeld de werking van een auto. Er wordt een bijkomende studie-inspanning van de cursisten verwacht die even groot is als het aantal lesuren.

Het provinciaal instituut voor vorming en opleiding, P. De sessies gaan telkens door op dinsdagavond, van 19. Het jargon blijkt zo ingewikkeld dat men eigenlijk niets begrijpt van de uitleg van IT-ers. Het programma is gespreid over 2 jaar met in totaal een 100-tal sessies van 3 uur.

Advertenties