Laaggeschoolden

Uit de schoolkrant

Ze werken voornamelijk met laaggeschoolden en langdurig werklozen.

Werken Opleidingtest Centrum voor Innovatie en Opleidingen is een organsiatie met een rijke ervaring in advisering over leren en opleidingen. Centrum voor volwassenen onderwijs Leuven en Landen. Coordinatiecentrum voor opleidingen in de autosector. Ik ben personeelslid op een dienst met permanentie. Kan ik mijn medewerkers verplichten tot het volgen van een opleiding? op straffe van.

Ik had dergelijke cursus veel vroeger moeten krijgen. Deze organisatie ontwikkelt projecten om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. De Vlaamse Onderwijsraad is bevoegd om advies te geven, overleg te plegen over alle onderwijsmateries waarvoor de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is. Ongeacht je einddiploma ben je dus eigenlijk ook in de overige drie opties thuis. Thuis studeren in je eigen tempo met individuele begeleiding.

Advertenties