Wetenschappen.

Uit de schoolkrant

Wijsbegeerte en cursussen Filosofie van Recht en Sociale Wetenschappen.

Opleiding Filosofietest Je krijgt ook inzicht in welke overeenkomsten en verschillen er bestaan tussen filosofie enerzijds en wereldbeschouwing, wetenschap en religie anderzijds. Een lid van het faculteitsbestuur kan alleen door een ander lid van dat bestuur worden vervangen. In de cursus Filosofie maak je kennis met de belangrijkste filosofische denkrichtingen. Men haalt wel vaak de " ouden " van stal,maar veel van hun gedachtengoed een kreet in de richting P.

Wijsbegeerte en cursussen Filosofie van Recht en Sociale Wetenschappen. Zolang na afloop van een zitting nog geen uitslag van nieuwe verkiezingen onaantastbaar is geworden, behouden de aftredende leden in afwachting daarvan hun lidmaatschap. Ook de ontwikkeling van de westerse filosofie en alle belangrijke stromingen worden behandeld. Elke variant heeft een cursusduur van vijf jaar en omvat 300 European credits ec.

Advertenties