Levensovertuiging

Uit de schoolkrant

Werkend vanuit een christelijke levensovertuiging is De Wegwijzer een school waar kinderen centraal staan, waar in een warm pedagogisch klimaat kinderen tot hun recht komen.

Christelijke Basisschooltest Het verhaal van God en mensen, de verhalen over Jezus die ons voorleefde hoe te werken aan vrede en gerechtigheid. Ook ouders kunnen in veel gevallen een rol spelen in het arrangement. Als het ontruimingssignaal klinkt moeten alle personen het schoolgebouw zo snel mogelijk maar op ordelijke wijze verlaten. Veel dingen waren nieuw voor haar, maar ze pakte de taken snel op.

Hierbij valt vooral te denken aan het deelnemen aan netwerkprojecten. Wij proberen op de jaarlijkse cito-eindtoets minimaal te scoren op het niveau van het landelijk gemiddelde van scholen, vergelijkbaar met die van ons. Ook in de manier waarop we het kind waarderen en beoordelen, steeds kijkend naar het unieke en eigene van elk kind apart en in het omgaan met elkaar, proberen we iets te laten zien en door te geven van wat Gods bedoeling is met de mensen. Eventueel kunnen zij een ouderorganisatie inschakelen.

Advertenties