Ervaringsgerichte

Uit de schoolkrant

Welkom bij Groenhout, een ervaringsgerichte middelbare school.

Middelbare Schooltest In de 12de klas ronden de leerlingen hun schooltijd af met een eindwerk waarin een zelfgekozen thema over technologie, sociale kwesties, muziek, wetenschap, kunst of politiek wordt uitgediept. Leerlingen boetseren, weven, spelen toneel, doen aan schrijnwerkerij, tuinbouw en koperslagen. Gedragscode komen aan bod, net als onze standpunten over voeding en gezondheid in het algemeen. Vaak zijn deze weken de eerste werkervaringen van de jongeren. Het kunstzinnig en praktisch denken en handelen krijgt veel aandacht. Ze leren op deze manier de samenleving kennen in een sociaal en economisch verband.

Over het hoe en waarom van de nieuwe aanpak verneemt u meer in dit artikel. Het helpen ontwikkelen van een creatief en oordelend denken en handelen is nu de belangrijkste opgave van de leraar. Years also evenly divisible by 100 are not leap years, except for. Years evenly divisible by four are normally leap years, except for. Place as many blank cells before the 1st day of the month as necessary.

Advertenties