Vertrokken

Uit de schoolkrant

We zijn vertrokken vanuit een duidelijke definitie van ADHD.

Adhd Kinderentest We zijn vertrokken vanuit een duidelijke definitie van ADHD. Het bekendste en meest voorgeschreven product is Rilatine. Acht kinderen kregen een welbepaalde syndroomdiagnose. Enkelen worden doorverwezen naar het BLO, type 8 soms type 3.

Function in Children Diagnosed as Hyperactive of Learning-Disabled. De signalen zijn duidelijk en de diagnose lijkt gemakkelijk. Wat differentieert er dan wel? Het antwoord hierop is tweevoudig.

Behavioral indices of brain injury in schoolchildren. Alle mogelijke combinaties komen voor zie tabel 5. De resultaten tonen aan dat de problematiek binnen het ADHD-gedrag heel verscheiden is. Het is dus duidelijk dat medicatie alleen niet reddend is. Resultaten boven de cut-off worden als gestoord beschouwd.

Advertenties