Inspiratie,

Uit de schoolkrant

Wacht nooit op inspiratie, maar begin gewoon te schrijven.

Scriptie Schrijventest Enkele fasen gaan vooraf aan het schrijven zelf, andere overlappen elkaar; soms zal je terug moeten gaan naar een eerdere fase. Probeer in deze fase binnen de beschikbare tijd te werken. De begeleiding heeft overigens niet alleen betrekking op het schrijven van het werkstuk resp. Maak je nog niet bezorgd over de juiste, precieze formulering, taalgebruik, leestekens en spelling. Raadpleeg andere scripties en publikaties om te zien hoe een literatuurlijst eruit hoort te zien. Bij het maken van een keuze komen studenten vaak in ambitieproblemen terecht.

Dit doe je door een bepaald aspect van het gekozen onderwerp eruit te lichten of te benadrukken. In dit digitale informatieblad gaan we in op het schrijfproces, waarin we een zevental fasen onderscheiden. Dit doe je ondermeer door aan het eind van een hoofdstuk of paragraaf aan te geven wat volgt en waarom je daarop ingaat. Lees de tekst nog een keer door om eventuele taalfouten te corrigeren. Als je volop in het materiaal zit dan kunnen er flarden tekst in je opkomen.

Advertenties