Christelijke

Uit de schoolkrant

Voor u ligt de schoolgids van de Christelijke Basisschool De Parel.

Basisschool Lessentest Kinderen die als vierjarige onze school binnen komen, zijn heel verschillend in ontwikkeling. Om de leerlingenzorg beter te organiseren en de deskundigheid rond leerproblemen te vergroten is er op school een interne begeleider aangesteld, op onze school is dat Belinda sikkema. Er zijn ook vertalingen te krijgen in buitenlandse talen.

Montessori heeft zelf uitgebreid beschreven hoe dat zou moeten gebeuren. De lesstof wordt dan nog eens op een iets uitgebreidere manier uitgelegd. Mede hierdoor kan de ouderbijdrage aan het schoolfonds laag gehouden worden. In onze school zijn de kinderen in leeftijdsgroepen ingedeeld, vanaf groep 1, de vierjarigen tot en met groep 8, de elfjarigen. We maken ook als dat van toepassing is op het thema uitstapjes.

Als blijkt dat het kind het nog niet snapt, moet je als leerkracht even teruggrijpen op iets gemakkelijker lesstof. Betaling bij de eigen groepsleerkracht aan het begin van het schooljaar. Stapje voor stapje wordt het probleem nog eens uitgelegd.

Advertenties