Bevrijding

Uit de schoolkrant

Voor de bevrijding van China was het onderwijs erg mager.

Volwassen Onderwijstest Na jaren discussiŽren werd in 1985 een nieuwe onderwijspolitiek uitgestippeld. Centrum voor Innovatie en Opleidingen is een organsiatie met een rijke ervaring in advisering over leren en opleidingen. In 1978 kwam 96 pct van de uitgaven in het hoger onderwijs uit de schatkist. Technopolis, het doe-centrum voor wetenschap en technologie. Voor de bevrijding van China was het onderwijs erg mager. Thuis studeren in je eigen tempo met individuele begeleiding.

De Vlaamse Onderwijsraad is bevoegd om advies te geven, overleg te plegen over alle onderwijsmateries waarvoor de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is. Bovendien stapelen in sommige regioís de achterstallen zich op. Instituut voor Naschoolse Opleiding voor bedienden in de Metaalverwerkende nijverheid. Ze werken voornamelijk met laaggeschoolden en langdurig werklozen. Bij faillisement of collectief ontslag wil het herplaatsingsfonds zo vlug mogelijk nieuwe kansen geven naar werk.

Advertenties