Aardrijkskunde,

Uit de schoolkrant

Voor de basisschol is Engels een vak als aardrijkskunde, rekenen of taal.

Onderwijs Engelstest Gemiddeld geven docenten het Engels op de basisschool een 5,6. Leraren zelf geven het Engels op de basisschool als rapportcijfer een magere 5,6.

Engels te onderwijzen en er te weinig tijd is om het vak voldoende aandacht te geven. De tekst van de artikelen is op aanvraag beschikbaar en staat ook in het Onderwijsblad oplage 75. Wij zien de Engelse taal als middel om je toekomstige vak te kunnen uitoefenen.

Advertenties