Onzijdigheid

Uit de schoolkrant

Volstrekte onzijdigheid van het openbaar onderwijs.

Openbare Onderwijstest Om in openbare ruimten als scholen en overheidsdiensten de gelijkheid tussen man en vrouw, de neutraliteit van de Staat en de openbare orde te vrijwaren. Herziening der belastingwetten met het oog op eene verdeeling der belasting meer geėvenredigd volgens het werkelijk fortuin en de afschaffing der belastingen, die het zwaarst op de behoeftige klassen drukken. Volstrekte onzijdigheid van het openbaar onderwijs.

Inrichting die den toestand van het lager onderwijskorps verbetert. Verbetering van de policie en van de gezondheid van den buiten. Handhaving en uitbreiding van het openbaar onderwijs in alle graden, onder het uitsluitend bestuur der burgerlijke overheid. Op het einde van de vijfdaagse conferentie werd een verklaring opgesteld waarvan we hier de voornaamste uittreksels publiceren. Verbetering der wetten op de openbare weldadigheid. Om minderjarige meisjes te beschermen, en hun emancipatie en hun integratie te bevorderen in de maatschappij waarin zij leven.

Om nogmaals te benadrukken dat de school een plaats is waar individuele autonomie en kritisch vermogen aangeleerd worden. Wij eisen respect voor mensenrechten en syndicale rechten . Maatregelen bijzonder bestemd tot de verbetering van den toestand der werkende klassen, in zoover zij overeenkomen met den eerbied voor den persoonlijken eigendom en met de vrijheid van den arbeid van meerderjarigen. Herziening in dezen zin van het wetboek van militaire rechtspleging. De Senaat besluit het debat te voeren met alle betrokken partijen in een commissie ad hoc, die hij instelt en waarbij hij alle assemblees betrekt. Om de leerkrachten niet bovenmatig bloot te stellen aan de gevolgen van beslissingen die de politieke overheid toekomen.

Advertenties