Vandaag

Uit de schoolkrant

Vandaag trouwt Tom Cruise 44 met Katie Holmes 27.

Economie 2test Hoorcollege gedurende 13 weken 52 uur, waarbij een aantal uren wordt besteed aan oefeningen en toepassingen. Schriftelijk examen, eventueel aangevuld met de evaluatie van een paper met betrekking tot een macro-economisch onderwerp. Vandaag trouwt Tom Cruise 44 met Katie Holmes 27. De ceremonie vindt wellicht plaats in het kasteel Odescalchi in het middeleeuwse stadje Bracciano ten noorden van Rome. Veel gebruikers zitten te wachten op de lancering van Vista.

Ook wordt van de studenten verwacht dat een actueel economisch onderwerp aan de hand van een paper wordt uitgediept. Veeleer dan feitenkennis gaat het er om, een denkkader op te bouwen dat de student moet toelaten eenvoudige macro-economische fenomenen en problemen in hun verschillende dimensies te kunnen vatten en analyseren. Het artikel dat u opvraagt kan enkel door abonnees of houders van een dagkaart bekeken worden. Eindcompetenties- Gevorderde kennis van begrippen, modellen, analyses, benaderingen,.

Advertenties