Initiatief

Uit de schoolkrant

Vacature Vlerick Summer School is een initiatief van Vacature.

Summer Schooltest Salford, Department of Modern Languages, University of Salford, March 2, 1989. Some remarks about the triangular model of Machine Translation. Edinburgh, Centre for Cognitive Science, November 14, 1988.

Tagging en Lemmatisering van het Corpus Gesproken Nederlands. Corpusannotatie in het Corpus Gesproken Nederlands.

Advertenties