Doctoraalexamen

Uit de schoolkrant

Tot en met 31 augustus 2010 omvat de faculteit der Wijsbegeerte tevens de opleidingen leidend tot het doctoraalexamen a.

Opleiding Filosofietest De master omvat twee jaar, er vanuit gaande dat de huidige studiefinanciering van deze opleiding behouden blijft. Voor leden die een tussentijds opengevallen plaats innemen, worden die termijnen verminderd met de zittingsduur die het lid dat zij vervangen, had voltooid. Geschiedenis van de filosofie in Nederland en VlaanderenVan de oudheid tot de 21ste eeuw.

Tot en met 31 augustus 2010 omvat de faculteit der Wijsbegeerte tevens de opleidingen leidend tot het doctoraalexamen a. Hij stelt vragen als Hoe ga ik om met mijn medemens,hoe ga ik om met de natuur. Verbrugge kan zich tot op zekere hoogte vinden in de normen en waarden discussie,welke is aangezwengeld door Balkenende;hij is ook een provinciale Zeeuw en de manier waarop hij tegen die problematiek aankijkt verraadt zijn afkomst. Het faculteitsbestuur bevestigt binnen zeven werkdagen de ontvangst van het beklag en stelt de indieners in de gelegenheid om binnen een door hem te bepalen termijn een toelichting op het beklag te geven.

Advertenties