Samenwerking

Uit de schoolkrant

Samenwerking Treatment with tomoxetine in children with ADHD.

Adhd Treatmenttest In Vlaanderen en Nederland bestaan trainingen voor therapeuten die zich willen bijscholen in het werken met dissociatieve stoornissen. Steeds worden ook de mogelijke klinische implicaties besproken. Er werden 32 huisartsen en 8 psychiaters telefonisch bevraagd. Doel Het psychomotorisch functioneren bij anorexia nervosa patiŽnten exploreren, evenals de cognitieve en motorische processen die erbij betrokken zijn.

Alle mogelijke combinaties komen voor zie tabel 5. In dit themanummer over dissociatieve stoornissen komen een aantal bekende Nederlandse en Vlaamse specialisten aan het woord over thema's als diagnostiek, indicaties en voorwaarden bij behandeling, trauma en borderline . Het is niet de bedoeling dat elke hypothese wordt onderzocht. Deze zijn normaal aanwezig in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg.

Voor de wetenschappelijk ondersteuning van het project werd beroep gedaan op LUCAS. De resultaten tonen aan dat de problematiek binnen het ADHD-gedrag heel verscheiden is. Om de aanwezigheid van dissociatieve stoornissen vast te stellen en om te bepalen over welke vorm van dissociatie het precies gaat, bestaan verschillende diagnostische instrumenten DES, DIS-Q, SCID-D.

Advertenties