Opmerkingen

Uit de schoolkrant

Opmerkingen in verband met de Nederlandse vertaling zijn steeds welkom.

Nederlands Vertalertest Je leert niet alleen vertalen, je doet het ook de hele dag door. Dit document is uiteraard van groot historisch belang. Op 24 februari 1582 verscheen de pauselijke bul Inter gravissimas. Maar achteraf heb ik er geen moment spijt van gehad.

Er is dan ook quasi geen broeikaseffect aanwezig op Mars. Pools, en andere talen zoals Turks, Baskisch en Koreaans. Vlaanderen in alle opzichten een taalpolitiek sleutelmoment. Juridische terminologie kan een ware nachtmerrie zijn voor de leek. Wij stellen een projectmanager aan die deze anders zo tijdrovende taak voor u vervult. McKay het nieuws dat er organische bestanddelen gevonden zijn in meteorieten afkomstig van Mars.

Advertenties