HBO-opleiding

Uit de schoolkrant

Op een HBO-opleiding besprak ik het verhaal met een groep.

Theologie Hbotest Op een HBO-opleiding besprak ik het verhaal met een groep. Israel kent, met wie het in een jij-jou relatie staat. Sommigen zeggen dat nuoktober nog wat te vroeg is voor de blok, maar ik dnek dat dit niet past bij een taalvak. Maar elke laag is uitdrukking van menselijke ervaringen en belevingen. De eerste keer in men leven dat ik graag naar de les ga, en dat ik nog graag eens een boek opendoe thuis. In dit hoofdstuk hebben we daar voorbeelden van gezien.

Ik heb zeven altaren gebouwd en mijn zoons er wel op geofferd. Mss voor de eerstejaars is het handig om een kring te vinden waar ze zich goed in voelen. Dat geeft een heel nieuwe dimensie aan ons verhaal.

Hij heeft dus met Abraham onder één hoedje gespeeld. Veel mensen geraken op de komende jaren niet verder dan de kring die ze in het eerste jaar opbouwen. Zoals je zegt, Isokrates, hebben wij voor dit vak samen les. Buiten dit was de groep waar ik in zit op het eerste zicht een leuke kleinere groep wat mij zeker bevalt. Ook al lag mijn interesse buiten de school en de mensen daar. Een vader en een zoon gaan hier ten offer, ommuurd door de stilte van God.

Advertenties