Ontvangtvan

Uit de schoolkrant

Op deze wijze kunnen wij u garanderen dat de vertaling Engels Nederlands die u ontvangtvan hoge kwaliteit is en geen fouten meer bevat.

Vertaling Engels Nederlandstest Ale informatie op het Internet moet direct of via het Engels beschikbaar komen voor de Nederladse Internetgebruiker. Alle juridische termen worden opgeslagen in een gegevensbestand of databank type MSQL, die door speciaal daarvoor geschreven Active Server Page ASP-software wordt benaderd. Daarna verschijnt een overzicht van alle talen waarin een vertaling beschikbaar is. In de Thema's worden diverse onderwerpen uitgelicht.

Gespecialiseerd in vertalingen voor bedrijven naar meerdere Europese talen, Chinees enArabisch. Provisioneel vertaalbureau met zeer concurrerende prijs.

Advertenties