Onderschatten.

Uit de schoolkrant

Ook op economisch vlak mag je het belang van het Frans niet onderschatten.

Studeren Franstest Naast de vakspecifieke colleges is er in het laatste jaar voor iedereen een beroepsstage. Uiteraard blijft een veeleer gewone, klassieke opbouw van de studieloopbaan bestaan. Basiskennis van wiskunde komt in de studie psychologie goed van pas, vooral in de vakken statistiek. Dienst voor Studiebegeleiding van de faculteit Wetenschappen, Celestijnenlaan 200C, 3001 Heverlee.

Nederlands, Nieuwgrieks, Portugees, Spaans en Zweeds. Deze cursus richt zich tot aspirant-studenten die op school minder dan 6u. Semesters zijn de nieuwe tijdseenheid van een opleiding. Op de Ecole d'Interprčtes Internationaux volgen ruim honderdvijftig studenten de colleges van de sectie Nederlands. Van een beginnende eerstejaarsstudent wordt dus basiskennis verwacht, al is er remediëring voorzien voor wie daar behoefte aan heeft. Elk academiejaar bestaat uit twee semesters die je als twee aparte onderdelen kan beschouwen.

In het tweede jaar bouw je verder aan je praktische taalkennis. Nederlands wordt uitsluitend als vreemde taal gedoceerd. Het is de combinatie van beide die zoveel mogelijkheden biedt.

Advertenties