Voorlezen

Uit de schoolkrant

Ook het voorlezen door ouders thuis kan een bijdrage leveren.

Lezentest Lezen en toch gewoon jezelf willen zijn? Dan is er nu het nieuwe lezen. Ook een bezwaar is, dat de leerkrachten vaak na schooltijd moeten vergaderen. Veilig leren lezen is een methode voor het basisonderwijs waarmee kinderen leren lezen en spellen. Hiermee kunt u in 10 stappen de noodzakelijke onbegrensde verbeeldingskracht verwerven. Zo'n keer of vijf per week gedurende 10 minuten lezen moet voldoende zijn. Een roman lees je ontspannen, lineair, van de eerste tot de laatste zin. Als je studeert door de volledige tekst lineair te lezen merk je al snel dat je je concentratie verliest en dat je geen nieuwe informatie meer opneemt.

Bij de werkbladen bieden we letters aan via de kapstokwoorden van de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen. Formuleer antwoorden in je eigen woorden en noteer deze bij de vragen. Waarom zou je een heel tijdschrift lezen? Veel tijdschriften bevatten voornamelijk informatie van lage kwaliteit. Met ongeveer 6 jaar begrijpen ze zo'n 1000 woorden. Ook het voorlezen door ouders thuis kan een bijdrage leveren. Geef de belangrijkste punten met eigen woorden in het kort weer. Sneller lezen begint met kritisch selecteren wat je wilt lezen.

Het lezen van de kop, de eerste alinea en de eerste zinnen van elke volgende alinea is vaak al voldoende om de kern van de tekst te begrijpen. Bent u al langer gebruiker van netwerkversies en heeft u een software-update abonnement, dan ontvangt u de nieuwe docentenmodule eveneens automatisch. Sinds augustus 2007 gebruiken we de woorden die de meeste kinderen op de basisscholen aangeleerd krijgen met Veilig Leren Lezen. Wie op individuele wijze met kinderen omgaat bijv. Dit jaar staat het maatschappelijk geŽngageerde boek De gelukkige klas van de schrijver en onderwijzer Theo Thijssen centraal. Misschien dat ik dit weekend eens ga kijken naar de tweede toren die neerkomt.

Het zal nog even duren voor dit hoekje van het net terug op kruissnelheid komt. Ze is bestemd voor leerlingen uit groep drie van de Nederlandse basisschool en uit het eerste leerjaar van het Vlaamse lager onderwijs en is in de jaren 1958-1963 ontwikkeld door frater Caesarius Mommers. De leerling kan in eigen tempo en op zijn eigen niveau zoveel oefeningen doornemen als hij nodig heeft. Gebruik de kennis in de leerstof om alledaagse gebeurtenissen te interpreteren. Sommige muziek komt de concentratie ten goede, zolang het niet te luid is. Neem wat rust, heroverweeg je leesstrategie en probeer daarna je concentratie te verbeteren.

Op deze manier lees je slechts een klein deel van alle informatie die op je af komt. In diverse woorden worden alle letters van het alfabet en lettercombinaties als ie, ei, oe, ou, au, oo, aa, ee, uu behandeld in een woord. Het zijn risicokinderen maar er is genoeg voor hen te doen. Daardoor zul je beter begrijpen wat je leert en kun je het beter onthouden. In de leesmethode van groep 3 gebeurt dat min of meer tegelijk. Als dit goed gaat, komt pas de volgende stap aan de orde. Op woensdag 21 november neemt Prinses Laurentien der Nederlanden het eerste exemplaar van de bloemlezing ĎWonder en Geweld. Om in de donkere wintermaanden toch een beetje zon in huis te brengen.

Advertenties