Onderwijs

Uit de schoolkrant

Onderwijs en in het bijzonder Toetsing via Internet.

Kwaliteit Onderwijstest Het door Ad Blok ontwikkelde webbased computerprogramma TiO-Schrijven voor bovenbouw basisschool en voortgezet onderwijs prikkelt de fantasie en helpt leerlingen beter te schrijven. Op dit gebied zijn nog geen gegevens voor heel Europa voorhanden. De begroting voor onderwijs is een belangrijke beslissing voor nationale regeringen. De scholen krijgen instructie met allerlei oefenmateriaal uit een grote kist. Onderwijs en in het bijzonder Toetsing via Internet. Kamervragen van het kamerlid Bosma PVV over het bericht 'Botsing van opvattingen'.

De mogelijkheden die door het hoger onderwijs worden geboden worden steeds groter. Wim Buse, van obs de Mondriaan, is al aan de slag gegaan met de teams van de Griffioen, de Albatros en Noordhove zie foto. Zijlstra hoopt echter van niet, “want in dat verhaal staat helemaal niets over minimum kwaliteitseisen”. Weer een parlementaire enquete, is er dan niets beters te. Het hoger onderwijs gaat er vanuit dat de minister dit voorstel grotendeels zal overnemen. Leraren en middelbare scholieren vinden de werkdruk veel te hoog. Een pleidooi voor techniek als middel, niet als doel.

Vragen van het lid De Rooij SP aan staatssecretaris Dijksma over het gebrek aan ondersteunende krachten voor directeuren van basisscholen. Kinderen die snel afgeleid zijn en bij wie motivatie een probleem is, vallen in dit systeem tussen wal en schip. Ik dacht dat ik het kwijt was, maar de voorgenomen. Een gedegen wiskundeopleiding hoort een kernelement van het leerplan te zijn.

Advertenties