Nederlandstalig

Uit de schoolkrant

Nederlandstalig onderwijs, maar woon niet in de buurt.

Onderwijs Baantest Nederlandstalig onderwijs, maar woon niet in de buurt. Verworvenheden die het personeel via eerder afgesloten CAO's soms al decennia geleden verkreeg, worden voor wat ons betreft zo maar niet in vraag gesteld en te grabbel gegooid. De schoolperiode was voor velen van hen al een moeilijke periode. De vraag uit de industrie naar apothekers overschrijdt immers ruimschoots het aanbod.

Naar aanleiding van de cao onderhandelingen zijn de werknemers in staking gegaan. Dat is niet alleen voor beroepsleerlingen het geval. Op 14 september startte de directie van Veolia een procedure tot afdanking wegens zware fout van één van de syndicale afgevaardigden, Frank Van Roy.

Advertenties