Nederlandse

Uit de schoolkrant

Nederlandse teksten onder de aandacht worden gebracht.

Lerarenopleiding Nederlandstest De toelatingsproef wordt in het Nederlands afgenomen. De studenten leren stapsgewijs een synthese schrijven. Nederlandse teksten onder de aandacht worden gebracht. De literatuur wordt per module aangegeven en is ter beschikking via de cursusdienst. Je dient dit bewijs binnen te brengen op de dienst studentenzaken. Bart Moeyaert heeft het in zijn lezingen over de schatkamer van een schrijver.

Andere geliefde onderwerpen zijn hofcultuur en meertaligheid. Je dient je aan te melden bij de dienst studentenzaken. De seminaries vinden plaats op zaterdagochtend van oktober tot april. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw. Internationaal netwerk voor afstandsonderwijs in opbouw.

Advertenties