Basisonderwijs.

Uit de schoolkrant

Nancy Vansieleghem, Kansarmoede en actie in het basisonderwijs.

Basisonderwijstest Nancy Vansieleghem, Kansarmoede en actie in het basisonderwijs. Ook zijn voorbeelden bekend waar weblogs gebruikt worden als digitale portfolio's. Kamervragen van het Kamerlid Dibi GroenLinks over het gebruik van stereotype versterkend lesmateriaal in het speciaal basisonderwijs. Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten. Met een pabo-diploma kan men ondere andere aan het werk als bevoegd leerkracht op een basisschool. Bijvoorbeeld zwemmen, schoolreisjes of overblijven tussen de middag.

Verschillende promovendi gebruiken weblogs bijvoorbeeld voor dit doel. Omdat weblogs zo makkelijk te onderhouden zijn, geven steeds meer docenten er de voorkeur aan op hun weblog roosters, opdrachten en mededelingen te publiceren. De leerlingen kunnen ook thuis op de weblog werken. Op de meeste pabo's is er tevens de mogelijkheid om een periode in het buitenland stage te lopen. Een weblog kan ook een goed medium zijn voor sociale interactie. Scholen zijn verplicht les te geven in een aantal vakken. Dit onderwijsnummer krijgen ze van tevoren van de belastingdienst.

Weblogs worden gebruikt voor het geven van feedback en voor het reflecteren op het eigen leren. Als een kind drie wordt, krijgen ouders meestal een brief van de gemeente. Voor een echt gezamenlijk edublog van leerkracht en leerlingen moeten we naar BelgiŽ. Dit is volgens Farrell de meest uitdagende en interessante toepassing van weblogs. De docent kan desgewenst volgen welke studenten het beste participeren, en hoe de studenten zich ontwikkelen. Webloggen is naar mijn idee een ontwikkeling waar we in het onderwijs niet omheen kunnen en waar we ook niet omheen zouden moeten willen.

Advertenties