Opleiding.

Uit de schoolkrant

Minstens te bekijken is het hoofdstuk specifiek voor onze opleiding.

Master Opleidingtest De duur van zulk een opleiding bedraagt in principe 1 jaar. Een eerste bespreking van de resultaten van de visitatie en hoe het nu verder moet. Minstens te bekijken is het hoofdstuk specifiek voor onze opleiding.

Wie nog afstudeert in het 'oude systeem krijgt naast de titel van licentiaat ook de titel van master, maar geen bachelorsdiploma. Orde scheppen zou mooi zijn maar lijkt een weinig realistische verzuchting. Tijdens Master na Master Compositie word je begeleid om op gefundeerde wijze één of meer werken van grotere omvang of met doorgedreven specialisatiegraad te concipiëren, componeren en te laten uitvoeren of realiseren. ManaMa betreft het uitdiepen van de reeds eerder verworven competenties. Het is een zeer gespecialiseerde studie waarvan een aantal voorbereidende competenties kunnen verworven worden tijdens de bachelors en masters.

Advanced Masters zullen waarschijnlijk ingericht worden voor Masters die zich verder specialiseren. De klemtoon ligt hier op de vertreksituatie in Vlaanderen, het werkdomein van de auteur, maar discussie over de grenzen heen lijkt voor dit onderwerp aangewezen. Die kan leiden tot een Bachelor-diploma na drie jaar met finaliteit, d.

Advertenties