Mogelijkheden

Uit de schoolkrant

Met individueel onderwijs, aangepast aan de mogelijkheden van het kind.

Individueel Onderwijstest Aandacht tenslotte voor het affectieve en kinderen leren omgaan met hun gevoelens. Ze voelen de ganse dag aan dat er van hen dingen gevraagd worden die ze niet kunnen. Om kennis op te doen zijn positieve leerhoudingen noodzakelijk.

Kinderen de mogelijkheid geven om hun persoonlijkheid te ontwikkelen. De klas bestaat daar uit kinderen die ongeveer even oud zijn. Wat teamleden vaak stoort is de onduidelijkheid omtrent wat precies moet. Loket, bevat sinds vorig academiejaar nog juistere informatie. De directies en de verantwoordelijken delegeren zoveel mogelijk. Ook bewegingsopvoeding moet een belangrijke plaats innemen in de opvoeding.

Door de toenemende technologie moet ook daar aandacht aan besteed worden. Een demo van de toepassing voor studenten vindt u hier. De begeleiding omvat zowel specifieke begeleiding voor probleemvakken wetenschappen, talen, informatica, algemene vakken als aandacht voor studiemethode en algemene studieorganisatie. Knap in de rekenlessen, maar hij kan slecht lezen en een geschreven zin staat vol fouten. De specifieke talenten van elk kind optimale kansen geven.

Advertenties