Probleemloze

Uit de schoolkrant

Maar ook een probleemloze installatie plaatsen we bij deze groep.

Kinderen En Computerstest Wilt u reageren op een stuk in de krant of heeft u een belangrijke mededeling voor onze lezers? Hier kan u terecht met al uw brieven en grieven. Het aantal educatieve software programma's neemt toe. Elke therapeut of leerkracht gebruikt immers zijn regels en methoden. Geef nooit informatie over je familie of over jezelf.

Als je een logboek of blog bijhoudt op het web, moet je dit anoniem doen en moet je je blog niet koppelen aan je andere online dingen. Mensen die je nog nooit in levende lijve hebt ontmoet, zijn vreemden.

Iemand die je in een chatruimte leert kennen, is misschien zelfs wel helemaal geen kind maar een volwassene. Het is waarschijnlijk niet zo'n goed idee om mensen te ontmoeten die je online hebt leren kennen. Naargelang de doelgroep passen we onze vormingen aan.

Advertenties