Leerkracht

Uit de schoolkrant

Kinderen kiezen zelf wat ze gaan doen, maar de leerkracht begeleidt ze wel.

Basisschool Kinderentest Het kan gebeuren dat uw kind geplaatst is in het regulier onderwijs, maar dat de school vindt dat uw kind beter af is op een speciale basisschool of op een school voor speciaal onderwijs. Ik zie dat weinig ouders zich intensief in het schoolplan verdiepen. Je zult de andere kinderen moeten inlichten, 'Hou er even rekening mee dat. Als hij wilt dan mag hij een kamertje gebruiken om zich terug te trekken, maar dat hoeft voor hem niet.

Ook kinderen met diabetes ervaren dat ze regelmatig gepest worden. We houden de moed maar in en hopen dat het over een paar weken dat het beter gaat. Maar omdat er meer kinderen met iets in de klas waren, was het gewoon belangrijk dat de klas structuur kreeg.

Advertenties