Geconfronteerd.

Uit de schoolkrant

Je wordt ook met de recente geschiedenis geconfronteerd.

Docent Geschiedenistest Je wordt ook met de recente geschiedenis geconfronteerd. Identificatie en grondige analyse van een aantal specifieke kunstwerken met aandacht voor onderlinge relaties tussen thematiek, artistieke beeldtaal en contextuele gegevens. Wanneer je Geschiedenis studeert, is het de bedoeling dat je inzicht verwerft in de evolutie van de menselijke beschaving. Vertrouwd zijn met een ruimer maatschappelijk en cultureel perspectief. Een of twee open vragen waarbij gepeild wordt naar historisch of diachronisch vergelijkend inzicht.

Verder krijg je vakken zoals sociologie, economie, filosofie en antropologie. OndervragingsvormMondeling examen met twee gesloten vragen die aansluiten bij de beoogde eindcompetenties. Van harte welkom bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Advertenties