Wiskundeleraren

Uit de schoolkrant

Informatica, waarvoor veel jonge wiskundeleraren ook belangstelling hebben.

Lerarenopleiding Wiskundetest Informatica, waarvoor veel jonge wiskundeleraren ook belangstelling hebben. Na deze opleiding kun je echter ook flexibel werken. Als je op basis van je Elders Verworven Competenties vrijgesteld wilt worden van bepaalde modules, dan kun je een schriftelijke aanvraag indienen bij de Examencommissie Lerarenopleidingen Voortgezet onderwijs van Windesheim. Je wilt flexibel studeren, maar je wilt ook de hoogste kwaliteit. En je bent ge´nteresseerd in personeelszaken en alles wat daarmee samenhangt.

We raden je aan om bij aanvang van de opleiding over een stageplaats te beschikken. Nee, de stof moet toepasbaar zijn en vooral ook leuk. Als de twee boten elkaar passeren, breekt op onze boot de hel los. Als laborant klinische neurofysiologie laborant KNF werk je op de afdeling Neurologie van een ziekenhuis. Het vaak technische werk met veel stress gaat hen tegenstaan.

Op de hoeken zitten vier kleerkasten met allemaal hetzelfde paarsgroene jack. Iedereen denkt wel met plezier terug aan een bepaalde leuke leraar of lerares uit zijn middelbare schoolperiode. Ook de leerlingen krijgen in de gaten dat er iets bijzonders met de boot aan de hand is. Voor het opstellen van je schriftelijke aanvraag kun je gebruikmaken van de Voorbeeldbrief Examencommissie.

Advertenties