Opleidingen.

Uit de schoolkrant

In het kader van hun stagedomein kunnen studenten mits motivering maximaal twee colleges of seminaries vervangen door vakken uit andere opleidingen.

Supervisie Opleidingtest De studenten lopen in die sector een begeleide stage met supervisie 300 uren en volgen aangepaste colleges. Behandelt de specifieke vaardigheden vereist voor activiteiten op de productievloer. De eigenheid van deze opleiding bestaat vooral in het feit dat men een specifieke pastorale sector als specialisatie kiest. Vele invloeden spelen een rol, waardoor een zo breed mogelijk zicht en probleemanalyse noodzakelijk zijn. Naast cursussen en opleidingen voor professionals bieden wij ook programma's aan voor een breed publiek. Kritisch reflecteren op de eigen therapiepraktijk, te samen met externe supervisor.

In het kader van hun stagedomein kunnen studenten mits motivering maximaal twee colleges of seminaries vervangen door vakken uit andere opleidingen. Het vak PC49 wordt gevolgd tijdens het eerste en tweede jaar. De combinatie van opleiding, eigen praktijk en publicaties is gedurende meer dan dertig jaar een van de kwaliteitspijlers van onze organisatie.

Er heeft een tussentijdse en een eindevaluatie plaats. Deze scriptie bestaat uit een systematische uitdieping 20 blz. De systeemtheorie bleek op dat vlak een doeltreffend kader te zijn. Per eenheid wordt een aantal studiepunten pt toegekend. Een gemotiveerde aanvraag tot programmawijziging dient te worden voorgelegd en goedgekeurd door de POC. Het onderwerp wordt vastgelegd in overleg met de verantwoordelijken voor de vorming.

Advertenties