Salarissen

Uit de schoolkrant

In de nabije toekomst zal het overigens niet langer Ritzen zijn die de salarissen van colleges van bestuur bepaalt.

Salaris Bepalentest In de nabije toekomst zal het overigens niet langer Ritzen zijn die de salarissen van colleges van bestuur bepaalt. Het loon dat niet naar tijdsruimte per uur is vastgesteld kunnen partijen per dag berekenen, door het loon over de laatste dertig werkdagen te delen door dertig. Het loon wordt uitgekeerd op een tijdstip dat ook geldt voor loon dat voor vergelijkbare arbeid geldt bij de werkgever of andere werkgevers art 7 624 BW. Het loon waar de werknemer recht op heeft is dan bekend en kan niet meer vastgesteld veranderd worden door een derde of de werkgever. Senior managers en jonge trainees zitten door elkaar heen.

Semco verwacht dit jaar een groei van minimaal 10 procent net zoals in de voorgaande veertien jaar. Loon dat afhankelijk is van bepaalde gegevens zoals winst, omzet, verkochte aantallen etc. Overal staan tafels met vier aansluitpunten voor laptops. Daar wordt ingegaan op de redelijkheid en billijkheid als grens voor de vrijheid van handelen 1.

Zodra de nieuwe wet op de bestuursstructuur, de MUB, van kracht wordt, komen er raden van toezicht tussen minister en colleges in te staan. Het kan hier gaan om een vast bedrag of een vaste grondslag, zoals een bepaald percentage van de winst. Een nadere meer algemene toelichting wordt gegeven in hoofdstuk 1. De kantoorruimte is een weerspiegeling van de filosofie van Semler. De producent van onder meer airconditioners en betonmengers heeft een omzet van ongeveer 240 miljoen dollar. De werkgever stelt het gebruikelijk of billijk loon eenmalig vast, wat hij tijdig moet doen.

Advertenties