Havo-bovenbouw

Uit de schoolkrant

In de brochure Een andere havo-bovenbouw wordt aangegeven langs welke principes de inzet van de leerlingen in met name havo3 en havo4 versterkt kan worden.

Bovenbouwtest In de brochure Een andere havo-bovenbouw wordt aangegeven langs welke principes de inzet van de leerlingen in met name havo3 en havo4 versterkt kan worden. Aan de hand van het fenotype van de P1 en F1 kan het genotype van de P1 worden afgeleid. De hoeveelheid licht die het oog binnenvalt wordt geregeld met behulp van een reflexboog. Beeldvorming stereoscopie, drempelwaarde van staafjes en kegeltjes. Eenvoudige vraagstukken oven diffusie, osmose, actief transport en celorganellen.

Paardenstaarten zijn lagere planten die behoren tot de afdeling van de sporenplanten. Vervolgens krijgen ze de opdracht om de raketauto thuis mooier, sneller en beter te maken. Met behulp van de kwadrantmethode en de lijnmethode kunnen vegetatiegebieden ge´nventariseerd worden. Pierson College Hervion College Jeroen Bosch College Koning Willem 1 College Sancta Maria St. Precambrium, Paleozo´cum, Mesozo´cum en Kenozo´cum.

Advertenties