Noord-Afrika

Uit de schoolkrant

In Noord-Afrika werd totnogtoe nauwelijks gereageerd.

Mbo Scholen Noord Hollandtest Wellicht daarom slagen ze erin zich bijzonder snel te integreren. Hij heeft wel liefde nodig, want god leeft in elke mens. Christenen en moslims hebben die moskee samen gebouwd.

Turkse regering om het islamitisch fundamentalisme op te leggen in het land. Van Vermeulen is geweten dat hij geen blad voor de mond neemt. Met mijn vader heb ik gezien hoeveel onze religies gemeen hebben. Het kan toch niet dat iemands legitimiteit afhangt van de omstandigheden.

Advertenties