Projectteam

Uit de schoolkrant

Ieder projectteam van 8 studenten krijgt een vaste werkplek.

Project Onderwijstest Bij het probleemgestuurd onderwijs stelt de docent zich in de eerste plaats als een stimulator van het leerproces bij de studenten op. De thema's waar voor gekozen is zijn Transport en Energie. Ieder projectteam van 8 studenten krijgt een vaste werkplek. Op de open dag kan worden ingeschreven voor de opleiding, wat wij ook aanraden om te doen, aangezien je dan verzekerd bent van een plek. Onderwijssociologie SOBA207 met voldoende resultaat hebben gevolgd. Zorg er dus voor dat jij op de intekenlijst komt te staan, meld je aan bij coach J.

In een projectuitvoering is de leerstof functioneel en staat ten dienste van het probleem. Het kind moet zich betrokken voelen zodat het zelf het leerproces op gang brengt, initiatieven neemt, mee wil gaan op de leerweg. De mediŽrende onderwijsstijl van begeleiders is doorheen elke periode van cruciaal belang. De leerstofkeuze wordt dus zowel bepaald door de kinderen als door de begeleider. De leerlinggerichte, open benadering weerspiegelt zich vooral tijdens de projectperiodes.

Dergelijke vaardigheden zijn vanzelfsprekend bevorderlijk voor het projectwerk, maar het kan niet de bedoeling zijn dat elke student ze reeds van bij de aanvang van het project allemaal beheerst. Toetsing vindt doorgaans plaats in de vorm van een schriftelijk tentamen. Voor de begeleider houdt dit in dat hij moet vertrekken vanuit datgene wat bij, rond en in de kinderen aanwezig is en zoveel mogelijk aansluiten bij de relatie tussen kind en wereld. Leren moet zoveel mogelijk vertrekken vanuit ervaringen. Om actief leren te bevorderen, dienen levensechte en betekenisvolle probleemsituaties binnen de leersituatie te worden gecreŽerd. Elke lerende vertrekt vanuit een behoefte die hij al doende, al ervarende, al lerende voldoet. Leren moet interactief, groepsbevorderend en samenwerkend zijn.

Advertenties