Verplicht

Uit de schoolkrant

Het volgen van lessen is niet verplicht voor de deelname aan de examens.

Vaarbewijs Examenstest Het volgen van lessen is niet verplicht voor de deelname aan de examens. Voorwaarden tot het behalen van een Belgisch Stuurbrevet. Beperkt Stuurbrevet = Klein Vaarbewijs I, Algemeen Stuurbrevet = Klein Vaarbewijs II. Voor het aanplakken en maken van reclame op de openbare weg moet men rekening houden met de reglementering terzake. Mag enkel uitgevoerd worden door de Staat of door houders van een door de Koning verleende vergunning.

Dit certificaat is 12 maand geldig jaarlijkse keuring. Voor het bezit en het verhandelen van deze stoffen is een algemene vergunning nodig, die aangevraagd moet worden bij het Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Leefmilieu, Algemene Farmaceutische Inspectie te Brussel. Brevetten Pleziervaart op Zee, Perronstraat 6, 8400 Oostende.

Advertenties