Bacheloropleiding

Uit de schoolkrant

Het studieprogramma van de bacheloropleiding vind je hier.

Theologie Opleidingtest Je doet basale kennis op van de werkvelden van de praktische theologie. Per eenheid wordt een aantal studiepunten pt toegekend. De volgorde waarin je de verschillende onderdelen van de opleiding doorloopt, is altijd dezelfde, ook bij tussentijdse inschrijving. Vragen, hulp nodig? Start hier je online gesprek op werkdagen tussen 9. Met deze vervolgopleiding kunt u uw theologische kennis verder verdiepen. Achter de integratiemodulen staat aangegeven vanuit welke deeldisciplines het thema van de module wordt behandeld.

Om tot de bacheloropleiding toegelaten te kunnen worden, moet je wel voldoen aan de toelatingseisen van de bacheloropleiding. Je wilt flexibel studeren, maar je wilt ook de hoogste kwaliteit. Na afloop heb je je op wetenschappelijk niveau verdiept in de praktische theologie. De studenten lopen in die sector een begeleide stage met supervisie 300 uren en volgen aangepaste colleges. De eigenheid van deze opleiding bestaat vooral in het feit dat men een specifieke pastorale sector als specialisatie kiest. Een gemotiveerde aanvraag tot programmawijziging dient te worden voorgelegd en goedgekeurd door de POC.

In het kader van hun stagedomein kunnen studenten mits motivering maximaal twee colleges of seminaries vervangen door vakken uit andere opleidingen. Er heeft een tussentijdse en een eindevaluatie plaats. Nadat je de opleiding hebt afgerond, kun je de verworven kennis beroepsmatig toepassen. Deze scriptie bestaat uit een systematische uitdieping 20 blz. Deze module bouwt voort op de modules Praktische Theologie Inleiding, Praktische Theologie Descriptief en Praktische Theologie Normatief. Wanneer je vrijstelling krijgt voor een bepaald vak, heb je geen recht meer op deze leerstof.

Het studieprogramma van de bacheloropleiding vind je hier. Aan het afleggen van tentamens zijn geen extra kosten verbonden. Je doet kennis op van en krijgt inzicht in vraagstellingen en werkwijzen van de praktische theologie. Met een eerstegraads bevoegdheid, mag u lesgeven in praktisch alle vormen van onderwijs, van vmbo tot hbo. Uit pure interesse of als voorbereiding op een baan als predikant of geestelijk verzorger. Het onderwerp wordt vastgelegd in overleg met de verantwoordelijken voor de vorming.

Advertenties