Educatief

Uit de schoolkrant

Het opnemen van betaald educatief verlof is immers een recht.

Alle Opleidingen Vantest Het recht op educatief verlof is het recht om van het werk afwezig te zijn om een opleiding te volgen, met behoud van het normale loon tot een bepaald plafond. Er moet in principe geen verband bestaan tussen de gevolgde opleiding en je beroep of functie. Tijdens het verlof heb je recht op betaling van je normaal loon op het gewone tijdstip. Het is bijgevolg belangrijk de testmethodes juist uit te voeren en de testresultaten juist te interpreteren. Je normale loon wordt echter begrensd tot een brutoloongrens van 2. Studies in Food Technology enkel voltijds UGent i.

Advertenties