Onderwerp

Uit de schoolkrant

Het onderwerp van het centraal examen is Rede en religie.

Examen 2006test Op woensdag 7 juni worden de definitieve normen voor de voor de beroepsgerichte programma's vmbo bekend gemaakt, op woensdag 14 juni die voor de algemene vakken vmbo en op donderdag 15 juni die voor de examens havo en vwo. De verschillende bijlagen die in deze regeling worden genoemd, zijn integraal in de tekst opgenomen. Nadere informatie over de specifieke afname van deze vakken ontvangt u in de maand mei van de Informatie Beheer Groep afdeling Examendiensten. De Nederlandse Verlichting had een uitgesproken christelijk karakter. Het onderwerp van het centraal examen is Rede en religie.

Voor het vwo is in de examenjaren 2008 en 2009 domein B, wijsgerige antropologie, het domein voor het centraal examen. Een fraai gecomponeerd en verhelderend overzicht van de verschuivende verhoudingen tussen staat en maatschappij sedert het begin van het Koninkrijk der Nederlanden. De tijdsduur voor het examen is zoals gebruikelijk 2 uur en 30 minuten en de eindtijd is daarmee eveneens zoals gebruikelijk 11.

Advertenties