Computer

Uit de schoolkrant

Het gebruik van de computer bij de centrale examens.

Examens 2006test Het gebruik van de computer bij de centrale examens. De toetsen hebben betrekking op de domeinen zoals in bovenstaande tabel zijn aangegeven. Heb jij in de tussentijd wat examens weten te verzamelen? Of misschien iemand anders die dit leest. De verschillende bijlagen die in deze regeling worden genoemd, zijn integraal in de tekst opgenomen. Een geslaagde poging sociale en politieke geschiedenis dichter bij elkaar te brengen. In het rooster is er naar gestreefd dat twee vakken waarbij de computer nodig zou kunnen zijn, zo min mogelijk op hetzelfde tijdstip worden geŽxamineerd, en dat dergelijke vakken zo kort mogelijk achter elkaar worden ingeroosterd. Regt, Ali de, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid.

Begrippen zijn vetgedrukt waar zij voor het eerst in de tekst voorkomen ťn waar zij voorkomen in een relevante context. Hoe vanaf circa 1300 in de schilderkunst is getracht realistisch aandoende ruimten weer te geven en welke rol perspectivische methoden daarbij hebben gespeeld. Een van de hoofdstukken geeft een gedegen overzicht van de Nederlandse schoolpedagogiek van de 19e eeuw. Dat betekent een mogelijke vakgebonden computerinzet op het c. Proefschrift over de politieke en parlementaire meningsvorming omtrent de invoering van leerplicht voor kinderen tussen zes en twaalf jaar.

Nederland werd hierdoor een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Economische, infrastructurele, politiek-sociale en mentaal-culturele aspecten passeren de revue. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Een mogelijk aangepaste stofomschrijving voor het h. Inleidende studie over de pedagogische ideeŽngeschiedenis sedert de Verlichting. Inleidend historisch geografisch overzicht van de processen die de Nederlandse provincies en regio's in de laatste twee eeuwen aaneen hebben gesmeed. Het onderwerp van het centraal examen is Rede en religie. Hoofdstuk uit bundel met veel illustratief bronnenmateriaal.

Advertenties