Examenonderwerp

Uit de schoolkrant

Het examenonderwerp voor filosofie havo voor 2007 en 2008 is Utopie.

Havo Eindexamentest Ik heb vorig jaar al examen gedaan havo, en nu ben ik bezig met tentamens Bedrijfseconomie HBO. Duits was wel moeilijk maar moet wel voldoende zijn. Het examenonderwerp voor filosofie havo voor 2007 en 2008 is Utopie.

Ik sta er twijfelachtig voor, ik hoop dat ik het haal. Domein D, sociale filosofie, is het Domein voor het centraal examen in 2007 en 2008. De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. Ik hoop wel dat ik zal slagen en denk ook van wel, maar durf het nog niet te hopen. Vrijstelling kan bij het profielexamen ook worden verleend als voor het desbetreffende vak het eindcijfer 5 of 4 is behaald mits de kandidaat, gezien de uitslagregel, kan slagen.

Advertenties