Samenvattingen.

Uit de schoolkrant

Gijben, met lesmateriaal voor het HSO, toetsen en samenvattingen.

Lesmateriaal Biologietest Lesmateriaal voor de vakken Engels, filosofie en Islam op VWO-niveau. Noticias y Notas de Prensa sobre las webs del Directorio. Online lesmateriaal voor kleuters, lagere school en middelbare schoolleerlingen. Links voor wie belangstelling heeft voor de oude talen en culturen. Het vak biologie is in dit document ingedeeld op basis van een concentrische indeling. Het maken van een herbarium is een van de opdrachten. Diagnostische toetsen biologie voor de middelbare school informatie voor leerlingen over onderwerpen uit dit vak. In de derde klas gaat de verkenning van het brede vak biologie verder.

Lesmateriaal te koop over Derde Wereld, milieu, oorlog en vrede mensenrechten en de multiculturele samenleving. Overzicht van leermiddelen voor primair, voortgezet, speciaal onderwijs en volwassenen educatie van het SLO. Gijben, met lesmateriaal voor het HSO, toetsen en samenvattingen. The use of concept maps in the teaching-learning process . Thuis Verzameling scheikundige, natuurkundige en biologische experimenten van R. Scholieren in de bovenbouw van het primair onderwijs leren met dit lespakket op een verantwoorde en veilige manier om te gaan met de risico's van het gebruik van het internet. Hyper Uitgebreide engelstalige serie lessen over een lange lijst onderwerpen met illustraties en appletachtige dingen; alleen geschikt voor de bovenbouw. Interactieve afbeeldingen van cellen, onderdelen, deling.

Kom je hier steeds terecht? Misschien is er iets mis met je cookies. Werkgroep die werkmappen aardrijkskunde voor het middelbaar onderwijs in Vlaanderen maakt. Vul er snel een in en geef of verstuur het aan je mentor. Informatie over educatieve vaarten in het Langedijker Rijk der Duizend Eilanden. Bekijk tevoren welke applets bij een les bruikbaar zijn, hetzij voor klassikaal gebruik middels een beamer, hetzij voor leerlinggebruik via het computerlokaal of een thuisopdracht. Uitgebreide beschrijving van een nieuwe opleidingsmethode voor leerlingen in een administratieve opleiding waarbij de leerlingen de praktijk van een kantoor op school ondergaan. Online animaties, gemaakt door leerlingen, op het gebied van ruimtemeetkunde, VWO-niveau. Diverse ezelsbruggen en vuistregels, gesorteerd per lesvak.

Anna van Rijn College, Nieuwegein, natuurkunde simulaties. Onderwijskundig adviesbureau dat ondersteunt bij het ontwikkelen van leermiddelen en leeromgevingen. Daarnaast uitgebreide informatie over the theoloog Bonhoeffer. Er zijn ook didactische dia's en video's beschikbaar. Platform voor leerkrachten met links naar software en hulpmiddelen die bruikbaar zijn in het onderwijs. Materialen ten dienste van het vak levensbeschouwing en een keur van eigen uitwerkingen door leerlingen zelf, zowel in de basisvorming als de tweede fase. Eenvoudiger lessen van Michael W Davidson over licht en kleur.

Advertenties