Mediterende

Uit de schoolkrant

Filosofie heeft meer gemeen met mystici en mediterende monikken.

Studie Filosofietest Het seminarie bestaat uit een cursusmodule en uit twee blokken. Uiteindelijk komt het erop neer om hun buik te vullen en lijf te voeden. Die hoeven geen al te gespecialiseerde opleiding te hebben genoten. Alle studenten kunnen UFSIA-vakken in hun programma opnemen. Tijdens de werkcolleges leer je je eigen standpunten beargumenteren, luister je naar de stellingen van anderen en leer je de teksten die je leest te interpreteren.

Je wil manke redeneringen doorprikken en correct argumenteren. Gast, leer je informele logica, voordat je ermee gaat gooien. Aan elk van de centra is ook een aantal doctorandi verbonden. Dat betekent dat er een bepaalde rode lijn door iemands leven dient te lopen, anders is diegene maar een amateur, op z'n hoogst. Hume in hun gesitueerdheid binnen het kader van de Moderne Tijd, en met het oog op een confrontatie van hun opvattingen.

Advertenties