Avondonderwijs

Uit de schoolkrant

Ervaring wijst uit dat drie jaar lang werk en studie combineren in het avondonderwijs een heuse inspanning vergt.

Studie Boekhoudentest Ervaring wijst uit dat drie jaar lang werk en studie combineren in het avondonderwijs een heuse inspanning vergt. Het modeltraject is te vinden op de specifieke folder. Anderzijds kunnen ze ervoor opteren om het gehele traject te doorlopen. Studenten kunnen het programma ook deeltijds volgen, d.

Bedrijfsmanagement postgraduaat Fiscaliteit postgr. OndervragingsvormMondelinge en schriftelijke proef. Of je kan je inschrijven voor onze Bachelor na Bachelor Advanced Business Management, waarmee je via afstandsonderwijs zonder schakelprogramma aan Masterdiploma kan behalen aan de Business School of Coventry UK.

Er is een voorbeeldtraject van drie semesters voltijds dagonderwijs uitgewerkt. De overheid is thans voorstander van kortere leertrajecten om volwassen leerders sneller aan het werk te krijgen. Je kan na je bacheloropleiding ook gaan voor een masteropleiding, mits het volgen van een schakelprogramma.

Advertenties