Studie-inspanning

Uit de schoolkrant

Er wordt een bijkomende studie-inspanning van de cursisten verwacht die even groot is als het aantal lesuren.

Itil Studietest Er wordt een bijkomende studie-inspanning van de cursisten verwacht die even groot is als het aantal lesuren. De projectleider is de stuwende kracht achter een project. Zij dienen daartoe een dossier in met hun motivatie en hun curriculum vitae. Kandidaten voor dit programma worden individueel beoordeeld door een selectiecommissie.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Geen resultaten gevonden voor de gevraagde combinatie. Opbouwen en actief onderhouden van een netwerk van informatiebronnen.

Intern betekent dit instrument ook een vereenvoudiging. De indicatoren worden maandelijks opgevolgd in de stafvergadering. Het Afdelingshoofd DD-Beheer rapporteert aan het Sectorhoofd Digitale Diensten. Les textes seront en ligne durant un mois, avec indication de la date de publication. Het programma is gespreid over 2 jaar met in totaal een 100-tal sessies van 3 uur.

Advertenties