Arbeidsmarkt.

Uit de schoolkrant

Een student moet aan het eind van zijn studie klaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Het Onderwijstest Bij het gebruik van een weblog als portfolio komt deze pijler naar voren. De kwaliteit van de opleidingen gaat omhoog als studenten zich specialiseren. In de wijze van gebruik van het weblog is verder niets veranderd. De leden van de Algemene Vergadering worden allen uitgenodigd.

Iedere drie jaar houdt de Algemene Onderwijsbond een onderwijscongres. Aaron Campbell gebruikt de weblog als elektronische leeromgeving en laat zijn studenten een weblog als digitaal portfolio gebruiken. SenterNovem verstrekt de certificaten en het vignet Leren Ondernemen. Daarom heeft de sector vo van de AOb een internetforum opgezet. De AOb vindt het belangrijk te weten wat er leeft onder zijn leden. De didactische meerwaarde kan ge´llustreerd worden aan de hand van de zeven pijlers van digitale didactiek van Robert-Jan Simons.

Ik ben nu een maandje verder en ben verre van ontevreden over het resultaat. Dat moet hij bewijzen door authentieke toetsen af te leggen, toetsen die een waarheidsgetrouw beeld van de beroepspraktijk geven. Sebastian Fiedler onderhoudt een uitgebreide weblog die onder andere over onderwijs gaat. Zij blogt om de voortgang van haar promotie te kunnen volgen.

Advertenties