Regelmatig

Uit de schoolkrant

Een school is verplicht regelmatig haar eigen kwaliteit te toetsen.

Een Basisschooltest Er is geen kookboek of handleiding waarin de route beschreven staat om te komen tot een lerende organisatie. Traditioneel is er de verdeling tussen openbare en bijzondere scholen. Het onderwijs hecht waarde aan schoonheid, creativiteit en beweging, want behalve een hoofd heeft de mens ook hart en handen. Miriam Lavell las het boek en bezocht de presentatie. Nee, er stijgt geen gejuich op uit de zaal, want hoe belangrijk sancties ook zijn om daadwerkelijk kwaliteitsbeleid uit te kunnen voeren, we zijn nog lang niet zover dat die sancties ook daadwerkelijk opgelegd kunnen worden.

Jammer genoeg wordt niet vermeld dat er scholen zijn die specifiek oefenen op oude Cito-toetsen om een beter gemiddelde te scoren. Het is alsof onderwijs, waarvan toch vaak gezegd wordt dat het de motor van onze maatschappij is, niet zonder meer interessant gevonden wordt. Daltonschool Neptunus Een Oecumenische Daltonschool voor Basisonderwijs in de nieuwste Amsterdamse woonwijk, IJBURG.

Voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis en voor ouders ook niet eenvoudig. Als u lid wilt worden, dan vragen wij u in te stemmen met grondslag en doel van de vereniging. Immers er is geen leergroep minder en de volledige infrastructuur blijft noodzakelijk.

Advertenties