Particuliere

Uit de schoolkrant

Een particuliere basisschool moet dus worden erkend.

Particuliere Scholentest Een particuliere basisschool moet dus worden erkend. Een voorwaarde is dat leerplichtige kinderen naar een voor de leerplicht erkende school gaan. Biedt het door de overheid gefinancierde onderwijs niet wat ouders voor hun kinderen wensen, dan kunnen zij hen naar een particuliere school sturen of een eigen school oprichten. Volgens artikel 23 van de Grondwet mag iedereen in Nederland een school oprichten.

Ouders kunnen dit eisen wanneer ze vinden dat het reguliere onderwijs niet strookt met de levensvisie van het gezin. De school zal dus moeten beginnen met leerlingen die van de rechter vrijstelling van de leerplicht hebben gekregen. Minister Van der Hoeven OCenW doet dit voorstel in een notitie aan de Tweede Kamer.

Advertenties