Studieduur

Uit de schoolkrant

Een overzicht van de studieduur en de kosten per VWO-vak vind je hier.

Cursus Vwotest Een overzicht van de studieduur en de kosten per VWO-vak vind je hier. Bij het door ons aanbevolen studietempo moet u 10 uur per week uit kunnen trekken voor uw studie. De vakken van deze opleiding zijn bestemd voor iedereen die alsnog zijn of haar ontbrekende VWO-certificaten of het volledige VWO-diploma wil halen. International Olympiad in Informatics en de Nederlandse afdelig. De precieze opbouw per vak kun je lezen in de vakinformatie die je van Informatie Beheer Groep ontvangt, nadat je je daar hebt aangemeld voor het examen.

Arabisch is een echte wereldtaal die wordt gesproken door ruim 200 miljoen mensen in het Midden-Oosten en Noord Afrika. De meest actuele informatie over de examens vind je op www. Merk je dat je bepaalde onderdelen extra moet oefenen, dan kun je de uitgebreide leerstof bestuderen. Je kunt aan bovenstaande informatie geen rechten ontlenen. Wiskunde A1 mag worden vervangen door Wiskunde A1,2 of Wiskunde B1 of Wiskunde B1,2. Als in een profiel gekozen kan worden voor een deelvak bijvoorbeeld Wiskunde B1 of Natuurkunde 1, kun je ook kiezen voor het volledige vak in ons voorbeeld Wiskunde B1,2 of Natuurkunde 1,2. Volg bij voorkeur eerst het vak Wiskunde voordat je met het vak Economie, Natuurkunde of Scheikunde begint.

Je wilt flexibel studeren, maar je wilt ook de hoogste kwaliteit. De examens worden volgens de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgenomen. Had u dit resultaat niet verwacht? Geef hier aan waarom, zodat wij dit in de toekomst kunnen voorkomen. China, het land waar bijna een kwart van de wereldbevolking woont, wordt de supermacht van de komende jaren. Dit profiel bereidt voor op studies op een breed economisch en maatschappelijk terrein. In de eerste plaats omdat Duitsland, ons buurland, een belangrijke handelspartner is. Met behulp van het studierooster kunt u heel gemakkelijk uw totale studieduur berekenen. Het examen is vrijwel altijd verdeeld in een centraal schriftelijk examen en een commissie mondeling examen.

Advertenties