Franstaligen

Uit de schoolkrant

Een groeiend aantal Franstaligen laten hun kinderen les volgen in Vlaamse scholen in de regio Kortrijk.

Scholentest Zo werken dit voorjaar twee stagiairs aan een vernieuwde agendatool met reservatiemodule. Het helpt en motiveert alle leerlingen om de wetenschap en technologie te ontdekken en om open te staan voor een algemene cultuur. Stoute leerlingen worden dan niet langer gestraft met een dag schorsing, wel moeten ze klusjes verrichten bij het plaatselijke OCMW. Years also evenly divisible by 100 are not leap years, except for.

Advertenties